Các chính sách và lời cam kết chất lượng

Với phương châm “Sự hài lòng của quý khách là sứ mệnh của Rosie Skin”

Rosie Skin luôn nghiên cứu, cho ra những chính sách đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các cấp đại lý.

Mời quý khách xem các chính sách bên dưới: